ارائه بهترین سرویسهای بیمه با نازلترین قیمتها

محدوده فعالیت در ایالتهای
جورجیا، فلوریدا، تکزاس، تنسی و کارولینای شمالی

بیمه درمان
پرداخت هزینه های ناشی از بیماری یا جراحت به بیمه شده
بیمه سالمندان
پوشش بیمه درمان ارائه شده توسط دولت فدرال جهت تکمیل سرویسهای درمانی
بیمه گروهی
پوشش بیمه برای اعضا یک گروه؛ طراحی شده برای کارکنان یک شرکت یا اعضا یک ارگان
بیمه منزل
خسارات وارد آمده به منزل شخصی را به همراه مبلمان و سایر لوازم منزل پوشش میدهد
بیمه اتومبیل
شما را در قبال خسارتهای ناشی از سوانح رانندگی یا سرقت محافظت میکند
بیمه تکمیلی
پوشش مکمل بیمه مسئولیت در قبال خسارتهایی که بطور کامل توسط بیمه اولیه پرداخت نمیشود یا اصولا تحت پوشش بیمه اولیه نمیباشد

Insurance Carriers

آدرسها

 

2750 Jiles Road #122

Kenesaw, GA 30144

 

101 Bombay Ln

Roswell, GA 30076

 

تلفن دفتر کار

770-635-8945

 

تلفن همراه

678-642-5100


ایمیل

jaleh@thebluecanopy.com

 

 


ژاله حسین زاده
Insurace Broker